καταφρονείσθω

καταφρονείσθω
καταφρονέω
look down upon
pres imperat mp 3rd sg (attic epic)
καταφρονέω
look down upon
pres imperat mp 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”